JMeter Series – Hướng dẫn sử dụng JMeter Assertions

JMeter Assertions được sử dụng để xác thực phản hồi của yêu cầu mà bạn đã gửi đến server, nếu kết quả mong đợi như kết quả thực tế thì xác thực thành công. Bạn có thể sử dụng Assertions để xác thực cho Sampler hoặc 1 phần nằm trong Sampler.

JMeter Series – Hướng Dẫn Record JMeter Script Bằng BlazeMeter Chrome Extensions

BlazeMeter Chrome Extension là một công cụ miễn phí cho phép bạn Record, Browser, Upload và Run các test scripts. Công cụ hỗ trợ record các tệp JMX, JSON hoặc YML để chạy trong JMeter, Taurus hoặc BlazeMeter, chạy được một cách tự động và đồng thời scripts kết hợp của JMeter và Selenium.

JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test Websocket

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng JMeter test Websocket. Mục đích để kiểm tra hiệu năng của server khi có lượng lớn người truy cập vào chat group và thực hiện chat trong cùng một khoảng thời gian.