Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout (20+ check list)

Chia sẻ
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết hướng dẫn cách viết test case cho chức năng logout qua 20+ check list.
Check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.

Giả sử chức năng Logout có các trường sau đây:

viết test case cho chức năng logout - logout dialog
  • Button Logout (mở dialog Logout)
  • Dialog Logout
  • Button Cancel (tắt dialog Logout)
  • Button OK (confirm Logout)

UI cases

Viettel-4G
Click nhận ưu đãi các gói data 4G

Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout – Check list UI

1. Xác minh rằng UI của button Logout, dialog confirm Logout: text, color, font, size, hover, image, align,… được hiển thị giống như design.
2. Xác minh rằng button Logout hiển thị ở tất cả các màn hình yêu cầu Login.
3. Xác minh rằng button Logout ở vị trí dễ tìm trên màn hình.

Function cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout – Check list Function

4. Xác minh rằng khi nhấn vào button Logout thì hiển thị dialog confirm logout.
5. Xác minh rằng khi nhấn vào button Cancel tại dialog Logout thì không thực hiện logout tài khoản.
6. Xác minh rằng khi nhấn vào button OK tại dialog Logout thì thực hiện logout tài khoản và quay về màn hình Login.
7. Xác minh rằng khi đã logout ở 1 tab thì ở các tab còn lại cũng bị logout (khi thực hiện bất kì hành động nào trên màn hình yêu cầu Login thì tự động quay về màn hình Login).
8. Xác minh rằng sau khi logout thì không thể mở trực tiếp vào các màn hình yêu cầu Login.
9. Xác minh rằng sau khi logout thì có thể mở trực tiếp vào các màn hình không yêu cầu Login (ví dụ: Contact, Policy, Terms of use).
10. Sau khi thực hiện Logout, nhấn back trên trình duyệt để quay về màn hình trước đó (màn hình yêu cầu Login). Xác mính rằng khi thực hiện bất kì hành động nào thì tự động quay về màn hình Login.
11. Xác minh hệ thống có thực hiện xóa session sau khi Logout hay không.
12. Xác minh hệ thống có thực hiện xóa cookie sau khi Logout hay không.
13. Xác minh hệ thống có thực hiện logout một lần cho tất cả các thiết bị hay không.
14. Xác minh chức năng logout hoạt động được trên tất cả các thiết bị (Mac, Windows, iPhone, Android).
15. Xác minh sau khi logout thì username có được lưu lại hay không.
16. Xác minh rằng khi nhấn confirm Logout liên tục thì không xảy ra lỗi.
17. Xác minh đối với account đã bị block, khi thưc hiện bất kì hành động gì trên màn hình yêu cầu Login thì tự động logout và quay về màn hình Login.

Security cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout – Check list Security

18. Xác minh rằng sau một khoảng thời gian nhất định mà không có hoạt động gì thì sẽ tự động logout tài khoản.
19. Xác minh rằng khi nhấn Logout mà xảy ra lỗi hệ thống (không thể kết nối được database, hệ thống trong quá trình maintenance,…) thì sẽ hiển thị trang thông báo lỗi xác định cho người dùng.
20. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) để đăng xuất.
21. Xác minh hệ thống có cảnh báo nếu tài khoản đang bị logout ở nơi khác, IP khác, thiết bị khác đáng ngờ hay không.
22. Xác minh hệ thống có log lại các thông tin cần thiết như ip address, device id, thời gian logout,… hay không.

Performance cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout – Check list Performance

23. Thực hiện logout khi có một lượng lớn tài khoản trong database.
24. Thực hiện logout có bị chậm hay không.

Viettel-4G
Click nhận ưu đãi các gói data 4G

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top