Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm (30+ check list)

Hits: 822

4.5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm qua 30+ check list.
Check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.

Giả sử chức năng tìm kiếm có các trường sau đây:

  • Điều kiện cần tìm kiếm 1 (textbox)
  • Điều kiện cần tìm kiếm 2 (textbox)
  • Điều kiện cần tìm kiếm 3 (textbox)
  • Button tìm kiếm
test case cho chức năng tìm kiếm - auto suggest search

UI cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm – Check list UI

1. Xác minh rằng UI của button Logout, dialog confirm Logout: text, color, font, size, hover, image, align,… được hiển thị giống như design.
2. Xác minh rằng thứ tự tab index đúng như design mô tả.
3. Xác minh rằng giá trị khởi tạo khi mở màn hình đúng như design mô tả.
(ví dụ: focus vào điều kiện tìm kiếm 1, giá trị blank)
4. Xác minh rằng điều kiện tìm kiếm 1, 2, 3,… có format nhập đúng như design mô tả.
(ví dụ: có thể nhập chữ hoa, chữ thường, chữ số, kí tự đặc biệt,…)
5. Xác minh min length, max length của textbox điều kiện tìm kiếm 1, 2, 3,…
6. Màn hình có được hiển thị responsive trên các thiết bị PC, Table, Mobile có kích cỡ khác nhau hay không.

Function cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm – Check list Function

7. Xác minh rằng khi đang focus vào textbox điều kiện tìm kiếm 1, 2, 3,… mà nhấn Enter thì thực hiện tìm kiếm.
8. Xác minh rằng khi để trống tất cả các điều kiện tìm kiếm và nhấn tìm kiếm thì hiển thị tất cả các kết quả tìm kiếm.
9. Xác minh rằng khi không có kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đã nhập thì hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả.
10. Xác minh rằng kết quả search không hiển thị những record đã bị xóa.
11. Trường hợp kiểu search = , nhập data và nhấn search (vd: test1) thì sẽ hiển thị các record mà trong content chứa chính xác điều kiện đã nhập (vd: test).
12. Trường hợp kiểu search %like% , nhập data và nhấn search (vd: test) thì sẽ hiển thị các record mà trong content chứa một phần điều kiện đã nhập (vd: test, test1, test2, test1-0001, stress test).
13. Trường hợp kết hợp các điều kiện search theo phép AND thì sẽ hiển thị các record thỏa mãn tất cả các điều kiện search đã nhập.
14. Trường hợp kết hợp các điều kiện search theo phép OR thì sẽ hiển thị các record thỏa mãn ít nhất 1 điều kiện search đã nhập.
15. Trường hợp có thể tìm kiếm nhiều từ khóa trên cùng 1 textbox, chia bằng khoảng space (vd: abc 123 !@#) thì sẽ hiển thị các record thỏa mãn tất cả các điều kiện search đã nhập (vd: Test_abc123!@#, 123!@#abcSample).
16. Xác minh rằng chức năng tìm kiếm hoạt động bình thường khi điều kiện tìm kiếm có chứa các kí tự đặc biệt (đặc biệt là dấu dấu ).
17. Xác minh rằng chức năng tìm kiếm hoạt động bình thường khi điều kiện tìm kiếm có chứa khoảng trắng ở 2 đầu.
18. Xác minh rằng chức năng tìm kiếm hoạt động bình thường khi nhấn button tìm kiếm liên tục.
19. Xác minh rằng có thể copy paste text vào các textbox điều kiện tìm kiếm.
20. Trường hợp có chức năng gợi ý (auto suggest) thì có hiển thị gợi ý trong lúc nhập hay không.
(vd: Khi nhập Việt Nam thì có thể hiện thêm các gợi ý phía dưới là Việt Nam, Hà NộiViệt Nam, Hồ Chí MinhViệt Nam, Đà Nẵng,…).

Security cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm – Check list Security

21. Xác minh rằng khi xảy ra lỗi hệ thống khi tìm kiếm thì sẽ chuyển đến trang thông báo lỗi.
22. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công XSS: nhập mã html, script, iframe,… vào textbox và submit để kiểm tra.
23. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công SQL injection.
24. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công DDOS.

Performance cases

Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm – Check list Performance

25. Thực hiện tìm kiếm khi có một lượng lớn record trong database.
26. Thực hiện tìm kiếm khi dung lượng ổ cứng server đang quá tải.
27. Xác minh hệ thống chịu được tải khi có một lượng lớn request thực hiện tìm kiếm cùng lúc.

Bạn có thể tham khảo các bài hướng dẫn viết test case các màn hình khác tại đây: Manual – Đọc gì học gì (docgihocgi.com)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram
Scroll to Top
Scroll to Top