Hướng dẫn cách viết test case màn hình đăng ký (50+ checklist)

Chia sẻ
4.7/5 - (3 bình chọn)

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách viết test case cho màn hình Đăng ký qua 50+ check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.

Giả sử màn hình Đăng ký có các trường, format nhập để đăng ký thành công sau đây:

 • Username (textbox): 8-20 kí tự, kí tự chữ a-z, A-z, số 0-9
 • Password (textbox): 8-50 kí tự, bao gồm ít nhất 1 chữ in hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số, 1 kí tự đặc biệt.
 • First Name (textbox)
 • Last Name (textbox)
 • Email Address (textbox): bao gồm 4 phần
  – Tên người nhận: có thể dài tối đa 64 kí tự, kí tự a-z, A-z, số 0-9, kí tự đặc biệt !#$%&’*+-/=?^_`{|.
  – Kí tự @: tách tên người nhận vào tên miền.
  – Tên miền: có thể dài tối đa 253 kí tự, kí tự a-z, A-z, số 0-9, dấu gạch nối (-) và dấu chấm (.).
  – Tên miền cấp cao nhất: được đặt sau tên miền phổ biến nhất là .com, .net, .org.
 • Phone Number (textbox): 10-12 kí tự số
 • Terms and conditions (checkbox)
 • Register (button)
 • Login page (textlink)
Cách viết test case màn hình đăng ký - Facebook Register
Ví dụ: Màn hình đăng ký Facebook

UI cases

Viettel-4G
Click nhận ưu đãi các gói data 4G

Hướng dẫn cách viết test case màn hình Đăng ký – Check list UI

1. Xác minh rằng UI trên màn hình như: text, color, font, size, placeholder, hover, image, align … được hiển thị giống như design.
2. Xác minh rằng thứ tự tab index đúng như design mô tả.
3. Xác minh rằng giá trị khởi tạo khi mở màn hình đúng như design mô tả.
4. Xác minh rằng textbox Username, Password, First Name, Last Name, Email Address, Phone Number có giới hạn kí tự được phép nhập (ví dụ: Username chỉ cho phép nhập kí tự a-z, A-Z, 0-9 ; Phone Number chỉ cho phép nhập 0-9,…).
5. Xác minh min length, max length của các textbox.
6. Màn hình có được hiển thị responsive trên các thiết bị PC, Tablet, Mobile có kích cỡ khác nhau hay không.
7. Màn hình có thân thiện với người dùng hay không.
(ví dụ: giao diện đơn giản, button link nằm ở vị trí dễ tìm, khi hover thì có hiệu ứng để người dùng dễ nhận biết,…).
8. Xác minh rằng các mục required đều được đánh dấu bởi symbol ‘*’ màu đỏ.
9. Các message thông báo có hiển thị đúng thứ tự ưu tiên hay không.
(ví dụ: Khi có mục email chưa nhập và mục username nhập sai format thì hiện thông báo cần nhập mục bắt buộc trước tiên).

Function cases

Hướng dẫn cách viết test case màn hình Đăng ký – Check list Function

10. Xác minh rằng khoảng trắng ở đầu và cuối được trim sau khi nhấn Đăng ký.
11. Xác minh rằng khi để trống tất cả các mục và nhấn đăng ký thì sẽ hiện thông báo các mục bắt buộc cần nhập.
12. Xác minh rằng không thể đăng ký khi bất cứ một mục nào đó có dữ liệu nhập không hợp lệ.
13. Xác minh rằng không thể đăng ký với username đã tồn tại trong hệ thống.
14. Xác minh rằng không thể đăng ký với email đã tồn tại trong hệ thống.
15. Xác minh rằng không thể check vào Terms and conditions khi chưa đọc và hiểu nội dung của Terms and conditions (scroll hoặc mở popup để đọc).
16. Xác minh rằng khi chưa check tại Terms and conditions thì không thể nhấn vào button Đăng ký.
17. Xác minh rằng người dùng có thể đăng ký tài khoản mới khi đã nhập dữ liệu hợp lệ vào tất cả các mục.
18. Xác minh rằng người dùng có thể đăng ký tài khoản mới khi đã nhập dữ liệu hợp lệ vào các mục bắt buộc.
19. Xác minh khi đăng ký thành công thì hệ thống sẽ gửi thông báo qua email đến người dùng.
20. Xác minh nội dung của email xác nhận đăng ký.
21. Xác minh khi nhấn vào link xác nhận trong vòng 24 giờ thì sẽ chuyển đến trang xác nhận đăng ký thành công.
22. Xác minh khi nhấn vào link xác nhận đã quá 24 giờ thì sẽ chuyển đến trang thông báo link xác nhận đã hết hạn.
23. Xác minh rằng khi nhấn vào link xác nhận mới nhất thì thì sẽ chuyển đến trang xác nhận đăng ký thành công.
24. Xác minh rằng khi nhấn vào link xác nhận cũ hơn thì thì sẽ chuyển đến trang thông báo link xác nhận đã hết hạn.
25. Xác minh khi chưa xác nhận đăng ký thì người dùng không thể đăng nhập.
26. Xác minh khi đã xác nhận đăng ký thì người dùng có thể đăng nhập.
27. Nếu có chức năng đăng nhập bằng SNS (Google, Facebook, Twitter, Apple,…), xác minh rằng khi nhấn vào icon SNS sẽ mở màn hình cấp quyền đăng nhập bằng SNS.
28. Xác minh rằng khi nhấn cấp quyền đăng ký sẽ đăng ký bằng SNS thành công.
29. Xác minh rằng khi nhấn hủy cấp quyền đăng nhập hoặc nhấn quay về thì sẽ trở về màn hình Login.
30. Xác minh rằng chức năng Đăng ký hoạt động được trên các trình duyệt khác nhau: Edge, Chrome, Safari, Firefox,…
31. Khi đang bật Caps lock thì khi focus vào textbox password cần hiện cảnh báo đang bật Caps lock cho người dùng.
32. Khi nhấn vào link Login thì chuyển đến màn hình Login.
33. Xác minh rằng không thể đăng ký nhiều tài khoản trùng dữ liệu khi nhấn submit liên tục.
34. Xác minh rằng không thể đăng ký nhiều tài khoản SNS với cùng địa chỉ email.
35. Xác minh rằng được phép đăng ký nhiều tài khoản SNS có địa chỉ email khác nhau.

Security cases

Hướng dẫn cách viết test case màn hình Đăng ký – Check list Security

36. Xác minh rằng khi nhập tại password thì hiện dấu ***
37. Xác minh rằng khi nhấn vào icon con mắt tại textbox password thì sẽ cho ẩn hiện password.
38. Không cho phép đăng ký với password trùng username.
39. Xác minh hệ thống có log lại các thông tin cần thiết như ip address, device id, thời gian đăng ký, trạng thái đăng ký,…
40. Password được lưu dưới database được mã hóa (MD5, SHA, Bcrypt).
41. Không cho phép copy password đã được nhập.
42. Khi hệ thống bị lỗi, trong quá trình maintenance hay ngoài giờ hoạt động cần hiển thị thông báo phù hợp.
43. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công XSS: nhập mã html, script, iframe,… vào textbox và submit để kiểm tra.
44. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công SQL injection.
45. Xác minh rằng hệ thống chống được tấn công DDOS.

Performance cases

Hướng dẫn cách viết test case màn hình Đăng ký – Check list Performance

46. Thực hiện đăng ký khi có một lượng lớn tài khoản trong database.
47. Thực hiện đăng ký khi dung lượng ổ cứng server đang quá tải.
48. Thực hiện đăng ký cùng lúc để xác minh độ chịu tải của hệ thống.

Bạn có thể tham khảo các bài hướng dẫn viết test case màn hình khác tại đây: Manual – Đọc gì học gì (docgihocgi.com)

Viettel-4G
Click nhận ưu đãi các gói data 4G

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top