Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm (30+ check list)

Bài viết hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm qua 30+ check list.
Check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.

Hướng dẫn viết test case cho chức năng tìm kiếm (30+ check list) Đọc bài viết