Hướng dẫn viết test case cho chức năng logout (20+ check list)

Bài viết hướng dẫn cách viết test case cho chức năng logout qua 20+ check list. Check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.