Hướng dẫn viết test case cho màn hình Login (50+ check list)

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách viết test case màn hình Login qua 50+ check list đã được đúc kết, gần như đầy đủ nhất cho màn hình Login.
Check list được phân thành 4 loại test: UI, Function, Security, Performance.

Hướng dẫn viết test case cho màn hình Login (50+ check list) Đọc bài viết