JMeter Series – Hướng Dẫn Đọc Dữ Liệu Từ File Csv Để Test Login Form

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ file csv (dữ liệu này có thể được export từ database) để thực hiện test login form liệu có thành công.