JMeter Series – Hướng Dẫn Cách Tạo JMeter FTP Test Plan

Tiếp tục trong JMeter Series bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo JMeter FTP test plan.
Cụ thể là sẽ dùng JMeter để upload file lên server hoặc download file về máy sử dụng giao thức FTP.

JMeter Series – Hướng Dẫn Cách Tạo JMeter FTP Test Plan Đọc bài viết