JMeter Series – Hướng dẫn sử dụng Timer trong JMeter

Bài viết hướng dẫn sử dụng Timer trong JMeter. Có 9 loại Timer và người dùng có thể chọn loại phù hợp cho từng tình huống khác nhau