JMeter – Hướng dẫn chạy JMeter bằng command line / Non GUI mode

Chạy JMeter bằng command line / Non GUI mode có thể khắc phục được nhiều lỗi so với chạy thông thường. Cải thiện và tăng số lượng request lên đáng kể đem lại kết quả đo hiệu năng một cách chính xác hơn.

JMeter – Hướng dẫn chạy JMeter bằng command line / Non GUI mode Đọc bài viết