Hướng dẫn viết test case cho chức năng đổi mật khẩu (40+ check list forgot password)

Nếu thực hiện login sai nhiều lần liên tiếp thì tài khoản có thể bị khóa bởi hệ thống, do đó chức năng đổi mật khẩu là cần thiết đi kèm trong màn hình login.

Hướng dẫn viết test case cho chức năng đổi mật khẩu (40+ check list forgot password) Đọc bài viết