Khái niệm 50+ loại kiểm thử phần mềm (Test Types) mà Tester nên biết

Trong thế giới của Testing có rất nhiều loại kiểm thử phần mềm khác nhau, mỗi loại có nhiệm vụ khác nhau và cùng mang lại lợi ích là đạt chất lượng phần mềm.

Khái niệm 50+ loại kiểm thử phần mềm (Test Types) mà Tester nên biết Đọc bài viết