record-jmeter-script-with-blazemeter

JMeter Series – Hướng Dẫn Record JMeter Script Bằng BlazeMeter Chrome Extensions

BlazeMeter Chrome Extension là một công cụ miễn phí cho phép bạn Record, Browser, Upload và Run các test scripts. Công cụ hỗ trợ record các tệp JMX, JSON hoặc YML để chạy trong JMeter, Taurus hoặc BlazeMeter, chạy được một cách tự động và đồng thời scripts kết hợp của JMeter và Selenium.

JMeter Series – Hướng Dẫn Record JMeter Script Bằng BlazeMeter Chrome Extensions Đọc bài viết

Scroll to Top
Scroll to Top