apache-jmeter-api

JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test API Performance

Việc test performace API là rất cần thiết trước khi release sản phẩm. Kết quả test sẽ cho biết server đáp ứng được bao nhiêu lượt truy cập cùng một lúc trong khoảng thời gian ngắn mà không để xảy ra tình trạng lỗi, dữ liệu vẫn hiển thị tốt trên thiết bị của người dùng.

JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test API Performance Đọc bài viết

apache-jmeter-website

JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test Performance Website

Tiếp theo của bài viết JMeter Series – Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Cài Đặt JMeter mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng JMeter để test performance website. Đây được xem như là bài học cơ bản nhất để bắt đầu ứng dụng tool JMeter vào việc test performance.

JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test Performance Website Đọc bài viết

Scroll to Top
Scroll to Top