Performance

Tổng hợp các bài viết hướng dẫn về Performance Testing

JMeter Assertion

JMeter Series – Hướng dẫn sử dụng JMeter Assertions

JMeter Assertions được sử dụng để xác thực phản hồi của yêu cầu mà bạn đã gửi đến server, nếu kết quả mong đợi như kết quả thực tế thì xác thực thành công. Bạn có thể sử dụng Assertions để xác thực cho Sampler hoặc 1 phần nằm trong Sampler.

RSS
Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Scroll to Top