JMeter Series – Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Cài Đặt JMeter

Ứng dụng Apache JMeter là phần mềm mã nguồn mở được viết 100% bằng Java. Apache JMeter được thiết kế để kiểm tra và đo lường hiệu suất.